Hoe brandveilig is uw gebouw?

Bent u architect, aannemer, verhuurder, of misschien wel directeur? Niemand in Nederland ontkomt aan de regels rondom brandveiligheid van gebouwen. In Nederland zijn strikte regels, afspraken en wetten van kracht rond brandveiligheid. Wij kunnen u hier alles over vertellen en voorzien van het nodige advies.

 

Kritische blik

 

Wij kunnen met onze onderhoudsdeskundigen een kritische blik werpen op de conditie van uw brandblusmiddelen, op de bereikbaarheid ervan en het type blusmiddel. Brandblusmiddelen kunnen van levensbelang zijn, dus kijken wij uitermate kritisch naar de effectiviteit van het blusmiddel en de veiligheid van de blussende persoon.

 

Inspecties

 

Tijdens de (periodieke) inspecties die we uitvoeren controleren we tevens de locatie op veranderde ruimte-indelingen.  Functionaliteit, bereikbaarheid en werkvaardigheid van beveiligingsmiddelen zijn essentiële zaken die objectief benadert dienen te worden door een professional. Het gaat immers om de veiligheid van u en uw werknemers.

 

Vrijblijvend advies

 

Bij een verbouwing in uw bedrijfspand kan sprake zijn van gewijzigde brandveiligheidseisen. Laat u vrijblijvend en kosteloos door ons adviseren om up-to-date te blijven. Desgewenst ondersteunen wij u in uw contact met brandweer en verzekering. Groene Brandbeveiliging is REOB-gecertificeerd en voldoet aan alle eisen die benodigd zijn om u van een gedegen advies te voorzien waarbij uw veiligheid en die van uw medewerkers voorop staat.

Adres

Groene Brandbeveiliging 
Heerenweg 6C8
Katwijk, Zuid-Holland

Telefoonnummer: 071-40 794 54

info@groenebrandbeveiliging.nl
www.groenebrandbeveiliging.nl

Wij verzorgen (jaarlijkse) inspecties, levering van allerlei beveiligingsmiddelen, voeren onderhoud uit en adviseren u met inachtneming van de meest recente wet- en regelgeving.

 

Zo kunnen wij de volgende beveiligingsonderdelen voor u beheren en onderhouden:

 • Brandblussers

 • Noodverlichting

 • Droge blusleidingen

 • EHBO-materialen en middelen

 • AED’s en onderdelen

 • Controle brandblussers

 • Brandslanghaspels

 • Verbandkoffers (nieuw/bijvullen)

 • Keerkleppen/controle inrichtingen

 • Brandwerende doorvoeren

Diensten

Bel mij terug!

Diensten

Bel mij terug!

© 2017 All Rights Reserved, created by Text by Pim

 • Facebook Clean